EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARINDAN SON SINIFTA OKUYAN VE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KAYIT YAPTIRAN VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE KATILAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

 

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri ile Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı öğrencilerinden “öğretmenlik uygulaması” dersine katılan öğrencilerin; Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı “Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge” ile Yükseköğretim Kurulu’nun yayımladığı “Yükseköğretim Kurulunun Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” göre öğretmenlik uygulaması dersini gerçekleştirmek zorundadırlar.

10.10.2016 tarihinden itibaren MEBBİS üzerinden uygulamaya açılan “Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi” ile uygulama öğrencilerinin takibi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. Öğrencilerimiz; adı geçen sisteme uygulamayı gerçekleştirdiği okul vasıtası ile kaydını yaptıracaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 23.01.2017 tarih ve 922359 sayılı yazısına istinaden, öğretmenlik uygulaması dersine katılan öğretmen adaylarından, “Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi”ne kaydını yaptırmayan öğrencilerin öğretmenlik uygulaması dersi tamamlanmamış sayılarak öğretmen atamaları yapılmayacaktır.

Öğretmenlik uygulamasında sürecin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için yukarıda bahsedilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

 

 Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge'ye ulaşmak için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurulunun Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar'a ulaşmak için tıklayınız...

                                                                                       

 

                                                                                        Ahi Evran Üniversitesi

 

                                                                                     Eğitim Fakültesi Dekanlığı