2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Final Sınavları Programı 

Sınıf YönetimiEğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Öğretim İlke ve Yöntemleri - Eğitimde Program Geliştirme

Eğitim Bilimine Giriş - Eğitim Psikolojisi

Rehberlik