Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde açılacak olan "Öğretmenlik Uygulaması" dersi için muafiyet talebinde bulunacaklar için Ahi Evran Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi'nin 12. Maddesinin (5) Fıkrasına: "Özel öğretim kurumlarında toplamda bir yıldan az olmamak veya MEB’e bağlı okullarda en az iki yarıyıl vekil/ücretli öğretmenlik yapmış olanlar, durumlarını sigorta ve ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerinden aldıkları hizmet/çalışma belgelerine dayalı olarak belgelendirdikleri takdirde, "Öğretmenlik Uygulaması" derslerinden muaf tutulabilirler. Ayrıca program derslerinin alındığı sırada MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik veya Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, durumlarını Milli Eğitim Müdürlükleri ve İl Müftülüklerinden alacakları belgelerle belgelendirmek kaydıyla Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulurlar ve muaf olunan ders için öğrencilere ücret iadesi yapılmaz." uygun olmak kaydı ile; 09-19 Aralık 2016 tarihleri arasında (19 Aralık 2016 saat 17:00'a kadar) Pedagojik Formasyon Birimine başvurular alınacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Dilekçe örneği için tıklayınız...